Munkáltatóként az alábbi pontokat is tartsuk szem előtt:
👉A kézi tűzoltó készülékeket negyedévente az üzembentartónak ellenőriznie kell (a szakvizsgálat
évente történik). Az üzembentartói vizsgálat csak szemrevételezéses vizsgálat (megvan-e a készülék, jelölve van-e, nem sérült-e, nincs-e eltorlaszolva, zöld sávban van-e a nyomásmérő
mutatója). Az ellenőrzés tényét nyomtatványon rögzíteni kell.
👉Az áramvédő kapcsolót (kapcsolókat) havonta dokumentáltan ellenőrizni kell.