Szakmai felelősségbiztosítás

 
 

Cégünk szakmai felelősségbiztosítással is rendelkezik.

Pontosítva: Tűzvédelmi és munkavédelmi speciális szakmai igényekre kifejlesztett szakmai felelősségbiztosítással.

Lényege: megtéríti a biztosított által vagy alvállalkozóján keresztül nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése miatt, a biztosított szerződéses partnereit ért azon dologi károkat, amelyekért a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Egyedülálló módon megtéríti a károkat az ügyfelét elmarasztaló hatósági ellenőrzés vagy bírósági végzés esetén.

Ide tartozik a téves tanácsadás, illetve a mulasztás kapcsán kirótt bírságok, büntetések biztosítása is.
Tehát a megfelelő szakértelem mellett most már biztosító által finanszírozott gazdasági háttér is áll.