Árajánlat

 
 

Árak és Szolgáltatások:

Árak

Megbízási díjaink a vállalkozások tevékenységétől és a munkavállalók létszámától függően, egyéni megállapodás alapján változnak.

Szolgáltatások:

1. Munkavédelem

 1. Személyes konzultáció (Munkavédelmi, tűzvédelmi, villamos biztonságtechnikai állapot felmérés)
 2. 1-9 fős vállalkozások összes standard munkavédelmi,tűzvédelmi és érintésvédelmi feladatának megoldása*
 3. Munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás
 4. Egyéni védőeszköz meghatározás, és juttatási szabályzat kidolgozása
 5. Veszélyes gépek üzembe helyezés előtti és időszakos biztonsági felülvizsgálata
 6. Tanácsadás a munkavégzés tárgyi feltételeinek a megteremtése során
 7. Kivitelezőkkel végeztetett munkák biztonságtechnikai szempontú ellenőrzése
 8. Létesítés biztonságtechnikai követelményeinek meghatározása a tervezési folyamat során
 9. Közreműködés az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésében
 10. Munkavédelmi szabályozás (szabályzat kidolgozása)
 11. Munkavédelmet érintő jogszabályok aktuális jegyzéke
 12. Munkabaleset kivizsgálása

*Munkahelyi kockázatelemzés, Kémiai kockázatértékelés, Munkavédelmi és  tűzvédelmi szabályzat kidolgozása, Egyéni védőeszköz szabályzat elkészítése, Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megtartása, a szükséges villamos biztonságtechnikai mérések elvégezése.

2. Tűzvédelem

 1. Tűzvédelmi oktatási tematika kidolgozása
 2. Elméleti, gyakorlati és ismétlődő tűzvédelmi oktatások megtartása
 3. Tűzvédelmi szabályzat elkészítése
 4. Tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése, folyamatos felülvizsgálat
 5. Tűzriadó terv készítése
 6. Tűzoltó készülékek felülvizsgálata, felülvizsgálatának figyelemmel kísérése, illetve negyedéves szemrevételezésről készült jegyzőkönyv vezetése
 7. A tűzoltó vízforrások felszerelések meglétének és karbantartási megvalósulásának ellenőrzése, felülvizsgálata
 8. Javaslat a tűzvédelmi jelölések, feliratok megfelelő elhelyezésére
 9. Tűzjelző berendezések időszaki felülvizsgálata, a felülvizsgálat meglétének ellenőrzése
 10. Tűzvédelmi szemlék megtartása, a szemlék jegyzőkönyveinek elkészítése,
 11. Tűzvédelmi szakhatósággal való kapcsolattartás (építési engedélyezési-,  használatbavételi eljárás, működési engedély-, rendeltetés módváltás-, telephelyengedély megszerzése esetén)
 12. Tűzvédelmi tervfejezet készítése építési engedélyhez (egyeztetés szakhatóságokkal)
 13. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek köre, írásos dokumentálása

 

3. Villamos Biztonságtechnika

 1. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és dokumentáció készítése
 2. Erősáramú berendezések felülvizsgálata és dokumentáció készítése (Tűzvédelmi felülviszgálat)
 3. Villámvédelem felülvizsgálata és dokumentáció készítése
 4. Villamos kézi szerszámok és hordozható biztonsági transzformátorok éves szerelői ellenőrzésének elvégzése.

4. HACCP

 1. HACCP rendszer kiépítése

  – Helyszíni bejárás
  – Hatósági feltételek, élelmiszerbiztonsági és higiéniai feladatok áttekintése és összeállítása
  – Dokumentáció elkészítése
  – Szükséges Haccp oktatás elvégzése

 2. Tervezett üzlet/üzem kialakításával kapcsolatos tanácsadás

  – Megtekintjük a helyszínt
  – Átbeszéljük a technológiai kialakítást
  – Áttekintjük a tervezett termékekhez szükséges kialakítási feladatokat
  – Tanácsot adunk az engedélyezéshez szükséges feladatokhoz

 3. Régi Haccp rendszer felülvizsgálata

  – Megnézzük a dokumentáció aktualitását a jelenlegi törvényi előírásokhoz, 
  – Átnézzük a jelenleg alkalmazott technológiát
  – Megfelelési bejárást tartunk az Ön hozzájárulásával az egységében és feltárjuk azokat a    pontokat, amik kiemelt odafigyelést igényelnek a legközelebbi hatósági ellenőrzéshez
  – Elvégezzük a szükséges módosításokat a HACCP kézikönyvben

5. Foglalkozás-egészségügy

 1. Üzemorvosi szolgáltatásaink

  – munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése
  – foglalkozási megbetegedések, munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata
  – egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
  – a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálata
  – foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálása
  – a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségeknek való elégtétele

 2. Szakorvosi közreműködés:

  – a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, feladatok megoldásában
  – az elsősegélynyújtás és a orvosi ellátás megszervezésében, szakmai felkészítésében
  – a munka és egészségvédelmi szemléken megbízó telephelyén, a
     katasztrófamegelőző,-elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások
     rehabilitációs tervének kidolgozásában