☝️Minden munkáltatónak rendelkezni kell, a tevékenysége megkezdése előtt munkahelyi kockázatértékeléssel!
A munkahelyi kockázatértékelés jogszabályi háttere:
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről:
„A munkáltatónak rendelkezni kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.
A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért ezt csak munkavédelmi szakember készítheti el!
A dokumentáció elkészítését a tevékenység megkezdése előtt el kell végezni, és alap esetben legalább 3 évente újat kell készíteni!
Soron kívüli kockázatértékelést kell készíteni a következő esetekben:
• Új technológia bevezetése
• Új munkaeszköz bevezetése
• Új munkafolyamat bevezetése
• Telephely nyitás/bővítés
• Munkabaleset bekövetkezés
• Gyakorlatilag minden olyan változás, ami a munkakörülményeket befolyásolja
Vállaljuk munkahelyi kockázatértékelés, és egyéb vállalkozására jogszabályilag előírt tűz- és munkavédelmi dokumentációk elkészítését.