Környezetvédelem

 

Környezetvédelem

Környezetvédelem a munkáltatói szférában

A megbízó tevékenységével összefüggő aktuális környezetvédelmi feladatainak ellátása, a belső környezetvédelmi nyilvántartások vezetése, a hatósági levelezések kezelése és a környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése. Ezek az intézkedések hozzájárulnak a cég környezeti felelősségének teljesítéséhez és a jogszabályi megfelelőség biztosításához.

Kiterjesztett Gyártói Felelősségi rendszer

A Kiterjesztett Gyártói Felelősségi (EPR) rendszer 2023. július 1-jétől jelentős változásokat hoz a magyar hulladékgazdálkodási szabályozásban. Ezen változások kapcsán szívesen nyújtunk segítséget a vállalatoknak és gazdálkodóknak. A jogszabályi változások és az új kötelezettségek megértésében, valamint az adminisztratív feladatok teljesítésében biztosítunk támogatást. Az ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy kérdéseikkel és igényeikkel kapcsolatban bármikor felkeressenek minket, és mi szívesen segítünk az EPR rendszer és a hulladékgazdálkodás területén. A célunk az, hogy segítségünkkel az ügyfeleink zökkenőmentesen alkalmazkodjanak az új szabályozáshoz és fenntartsák környezetvédelmi megfelelőségüket.

Jogszabályi háttér

A környezetvédelmi jogszabályok és egyéb előírások alapján időben teljesítjük az adatszolgáltatásokat és bejelentéseket (OKIR-Kapun keresztül). Ezek tartalmazzák például a hulladékkezelési adatszolgáltatást, környezeti hatásvizsgálati jelentéseket, veszélyes anyagokkal kapcsolatos bejelentéseket és más kötelező dokumentumokat.

Az ügyfél tevékenységéhez kapcsolódó környezetvédelmi jogszabályváltozásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az ebből eredő feladatokkal kapcsolatban a következő tevékenységeket végezzük, folyamatosan figyeljük a környezetvédelmi jogszabályok változásait, és azok hatásait az ügyfélre, részletesen ismertetjük az új jogszabályi követelményeket, és azokból eredő feladatokat, kidolgozunk intézkedési javaslatokat az új követelmények teljesítésére.

Évente felülvizsgáljuk és frissítjük a cég Környezetvédelmi Szabályzatát. Ebben az időszakban az elmúlt év tapasztalataira és a jogszabályi változásokra is tekintettel vesszük fel a szükséges módosításokat. A frissített dokumentum tartalmazza a vállalat környezetvédelmi politikáját, célokat és stratégiát.

Éves környezetvédelmi oktatás megtartása a munkavállalóknak.

Elvégezzük a környezetterhelési díjakra vonatkozó számításokat és elkészítjük a szükséges jelentéseket.

Rendszeresen megtartjuk az időszakos környezetvédelmi szemléket, és rögzítjük a szemle tapasztalatait jegyzőkönyvben. Amennyiben szükséges, kezdeményezzük a szükséges intézkedéseket is.

Környezetvédelmi dokumentációs rendszer

A környezetvédelmi dokumentációs rendszer naprakészen tartása, dokumentációs feladatok koordinálása és ellenőrzése, valamint az adatok feldolgozása része tevékenységünknek.

Az általunk végzett tevékenységek között szerepel a környezetvédelmi mérések és ellenőrzések rendjének meghatározása, valamint a környezetvédelmi mérések és nyilvántartások koordinálása és ellenőrzése.

Igény esetén vállaljuk a cég szakmai képviseletét a környezetvédelemben érintett hatóságok felé.

Részt veszünk a cég telephelyén zajló környezetvédelmi hatósági vagy egyéb illetékes hatósági eljárásokban, például szemléken vagy ellenőrzéseken.

Egyéb szükséges esetekben, például beruházások, karbantartás, belső állapotfelmérések, auditok során is szaktanácsadást és rendelkezésre állást biztosítunk.

Hulladékgazdálkodási szerződések

Folyamatosan nyomon követjük a hulladékgazdálkodási szerződéseket, és szükség szerint optimalizáljuk az egyes hulladékáramok kezelését, különös hangsúlyt fektetve a haszonhulladékokra. Célunk a gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból optimális megoldások megtalálása és alkalmazása.

Környezetvédelmi beszámoló

Évente elkészítjük a környezetvédelmi beszámolót a vállalatvezetés számára. Ez a dokumentum összefoglalja a cég környezeti teljesítményét, az elért eredményeket, valamint az év során végrehajtott környezetvédelmi intézkedéseket és projekteket. A beszámoló segít a vállalatvezetésnek átfogó képet kapni a környezetvédelmi tevékenységekről és azok hatásáról a vállalat működésére.

Folyamatosan nyomon követjük a környezetvédelmi jogi szabályozás alakulását és a környezettechnika fejlődését. Emellett partneri tájékoztatást biztosítunk a cégnek az aktuális jogi változásokról és fejleményekről. Célunk a jogszabályi megfelelőség biztosítása, hogy a vállalat teljes mértékben megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak és kihasználja a legújabb környezettechnikai lehetőségeket a fenntarthatóság előmozdítása érdekében.

Ezen intézkedések révén biztosítjuk, hogy az ügyfél teljes mértékben megfeleljen a környezetvédelmi jogszabályoknak, és képes legyen hatékonyan kezelni a változásokból eredő kihívásokat.