Egy szolgáltatásunkat sem hagyjuk ki a sorból, segítünk az alábbiakban is: MUNKAVÉDELMI KOORDINÁLÁS
A munkavédelmi koordinátornak fontos szerepe van a kivitelezési terv készítése és maga a kivitelezés során is. Az építési munkahelyek magas kockázatú tevékenységek folynak, ahol komoly balesetek következhetnek be. Azokon a helyszíneken, ahol több kivitelező egyszerre dolgozik, különösen veszélyes környezet jön létre. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatai már a tervezés időszakában elkezdődnek, hiszen neki kell összeállítania a kiviteli terv Biztonsági és egészségvédelmi részét. Ebben kell meghatározni az építési munkahely sajátosságainak figyelembevételével a munkahelyre, illetve a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A munkák előrehaladtával, illetve a körülmények változásából adódóan a biztonsági és egészségvédelmi tervet módosítja, aktualizálja. A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni és figyelembe kell venni azokat a munkafolyamatokat amelyek egy időben nem végezhetők.
A kivitelező munkáltató köteles biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt.
A munkavédelmi koordinátor legfontosabb feladata a munkaterületen munkát végző vállalkozások munkájának napi szintű munkabiztonsági összehangolása, és munkavédelmi szempontú rendszeres ellenőrzése.
 
Cégünk az alábbi tevékenységeket végzi a koordinátori munkák során:
> Biztonsági és Egészségvédelmi Terv elkészítése
> Munkaterületre vonatkozó kockázatértékelés elkészítése
> Oktatási tematika összeállítása
> Munkaterületen munkát végzők oktatása (célszerűen a felvonuló cégek helyszíni vezetőit oktatjuk és adjuk át az oktatási tematikát, amely alapján a saját dolgozóik oktatását elvégezhetik)
> A kivitelezésben résztvevő munkáltatók, alvállalkozók munka és tűzvédelmi dokumentumainak ellenőrzése: kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatás rendje, orvosi vizsgálat rendje, gépek üzembe-helyezési és felülvizsgálati dokumentumai, oktatások megtörténte, orvosi alkalmassági igazolás, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány, stb.)
> Helyszíni ellenőrzés (a megrendelő igényének megfelelő gyakorisággal) keretében az adott munkafázisnak megfelelő biztonsági intézkedések megvalósulása kerül ellenőrzésre (pl: leesés elleni védelem, veszélyes területek elkerítése, egyéni védőeszközök alkalmazása, megfelelősége, munkavállalók munkára alkalmas állapotának ellenőrzése, stb.). Az ellenőrzéseinkről minden esetben jegyzőkönyvet veszünk fel
> Baleset esetén részt veszünk a kivizsgálásban
> Részt veszünk az előzetesen bejelentett hatósági ellenőrzésen
 
Kérdésed van? Keress minket bátran, segítünk!