Minden munkahelynek kötelessége felkészülni az esetleges tűzesetekre, különös figyelmet fordítva a megelőzésre, felkészítésre és elhárításra.

Kötelezettségeik szabályban fogalmazódtak meg, melyben kimondják, hogy:
– minden munkahelynek tevékenysége során úgy kell működnie, hogy létrehozott termékeik, szolgáltatásaik tűzvédelmi szempontból ne okozzanak veszélyt
– a munkavállalók számára biztonságos környezetet kell biztosítani
– gondoskodni kell a tevékenységüknek megfelelő tűzvédelemről
– gondoskodni kell a tűz észleléséhez és eloltásához szükséges feltételekről
– tűz- és robbanásveszély nélkül kell tevékenykedniük a munkahelyeknek
– egyes létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni A-tól (fokozottan tűz- és robbanásveszélyes) E (nem tűzveszélyes) jelzésig
– öt főnél több munkavállaló, vagy 50 főnél nagyobb befogadóképességű létesítmény esetén külön tűzvédelmi szabályzat készítendő
– jól látható helyeken, jól értelmezhető módon kell felhívni a figyelmet a tűz- és robbanásveszélyre
– tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat
– tűzriadó tervet kell készíteni

A tűzvédelmi előírásokat nagyon szigorúan veszik, így ha azokat nem tartják be, súlyos helyszíni bírsággal sújtható a munkahely felelő személye, akivel szemben szabálysértési eljárás is indítható.
Ha tanácstalan vagy a tűzvédelem terén, fordulj hozzánk tűzvédelmi tanácsadásért!