A 2023. január 1-vel hatályos Munka törvénykönyve 46.§-ban előírja, hogy melyek azok a tárgykörök (már 12 pontban felsorolva), amelyek kardinális jelentőséggel bírnak a munkavállalók számára, hiszen ezek alapján rögzítik a feltételeket arról, hogy a munkájukat milyen keretek között szükséges végezniük. A tárgykörök most jelentős mértékben bővültek jogok és kötelezettségek alapjait rögzítve.

A változások sora a tájékoztatási kötelezettség bővülésével nem zárult le, hiszen új szabadság és egyéb távollétre lehetőséget adó elemek kerültek meghatározásra, de akár a munkavállalók számára szigorú kötöttségek melletti munkaszerződés módosítási kezdeményezés eszközét is megadják. Ismét több a munkavállalókat támogató törvényi módosítás, de azért teret kap egy-két munkaadói oldal érdekeit is szem előtt tartó változás.

Így például a munkavállaló már nem tudja megakadályozni a munkáltató döntésének határidőben történő átadását, mert a postára adás napja lesz a döntő dátum, nem amikor az kézbesítésre kerül. A munkaviszonyban alkalmazott munkaügyi dokumentumok a továbbiakban túllépnek már az írószer bolti iratminták keretein.

Mindkét fél, mind a munkaadó, mind a munkavállaló akkor tudja jogait érvényesíteni és kötelességeit az előírások szerint teljesíteni, ha az alkalmazott munkaügyi íratok az adott munkaviszonyra vannak szabva, ezáltal kizárva a későbbi félreértés és jogi útra lépés lehetőségét.